Մուտքի արտոնագրեր

Մուտքի արտոնագրերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար

Այցելել Սենեգալ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Սենեգալի Հանրապետության մուտքի արտոնագրերի համար կարող են դիմել Մոսկվայում Սենեգալի դեսպանատուն։
Կոնտակտային տվյալներ՝
119049, Մոսկվա, Կորովի վալ, 7/1, 193/194, մուտք 7, 7-րդ հարկ
հեռ․՝ +7(499) 230-21-02 / 230-22-75, ֆաքս՝ +7(499) 230-20-63
URL: https://ambassenmos.ru

Մուտքի արտոնագրերը Սենեգալի Հանրապետության քաղաքացիների համար

Այցելել Հայաստան

Սենեգալի Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետություն այցելության արտոնագրերի համար կարող են դիմել միայն օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ և հյուպատոսական հիմնարկներ, և միայն հրավերի հիման վրա։